Wtorek,  09 lutego 2016 r.imieniny:  Bernarda, Eryki, Rajmunda
MENU
    Strona główna
    70-lecie szkoły
    Historia aktualności
    Statut
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2015/2016
    Plan lekcji
    Koła zainteresowań
    Ferie zimowe 2016
    Podręczniki szkolne
    Sprawdzian szóstoklasisty
    Historia szkoły
    Tradycje
    Program rozwoju
    Współpraca
    Program wychowawczy
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Jędrzychowska Akademia Szans
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Ju jitsu Kobudo
    Kontakt
    BIP
Aktualności

Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  >> Strona 9
6 lutego 2016 - Bal karnawałowy
4 lutego odbył się SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY dla klas I - III i IV - VI . W klasach I - III bawiliśmy się w konwencji żeglarskiej - przewodziła nam piosenka "Zbudujemy sobie łódź...". Kapitanem - konferansjerem była nam p. Cecylia Pyrka, do zabawy zachęcała strojem Pierwszego Pirata p. Agnieszka Znamirowska, oprawę muzyczną zapewnili Danuta i Tomasz Jaworniccy, a o dokumentację fotograficzną zadbała p. Małgorzata Ziuber (piratka). Uczniowie w bardzo różnorodnych kreacjach przeprawiali się przez morze konkursów i zabaw zorganizowanych przez pomysłowych wychowawców. W klasach IV -VI o doborową muzykę dyskotekową zadbał p. Mirosław Augustyniak, konkursy zorganizowali wychowawcy klas czwartych, fotoreportaż p. Jarosław Twaróg. Wybraliśmy najlepiej przebranych uczniów. Humory dopisywały. Dziękujemy nauczycielom, a w szczególności rodzicom za wspaniały poczęstunek, pomoc i opiekę podczas zabawy.


5 lutego 2016 - Międzyświetlicowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
4 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze odbył się "Międzyświetlicowy Festiwal Kolęd i Pastorałek" organizowany pod patronatem Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Uczennica klasy I B - Hanna Dancewicz wykonaniem kolędy "O, Gwiazdo Betlejemska" wyśpiewała III miejsce. Młodziutką wokalistkę przygotowali: p. Danuta Jawornicka (wokal), p. Tomasz Jawornicki (akompaniament) i p. Agata Żukowska (tekst i dykcja).
 
     


4 lutego 2016 - Jubileusz 20-lecia Lubuskiej Rodziny Katyńskiej
2 lutego w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 20-lecia Lubuskiej Rodziny Katyńskiej. Podczas spotkania wyróżnienia otrzymali zasłużeni członkowie organizacji oraz osoby wspierające jej działalność. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, przedstawiciel Prezydenta Miasta Zielona Góra, gen. bryg. rez. Zbigniew Szura – Przewodniczący Lubuskiej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych w Zielonej Górze, Stanisław Szymkowiak - Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ks. biskup Adam Dyczkowski, przedstawiciele instytucji i służb mundurowych (wojska, policji), młodzieży szkolnej wraz z pocztami sztandarowymi. Obchody jubileuszu uświetnił program poetycko-muzyczny przedstawiony przez zespół wokalny z naszej szkoły i uczennice recytujące wiersze: Julię Kowalską i Polę Gabler.  Pod kierunkiem  p. Danuty Jawornickiej i przy akompaniamencie p. Tomasza Jawornickiego wykonano zarówno utwory o tematyce bożonarodzeniowej, jak i pieśni patriotyczne oraz utwory liryczne poświęcone ofiarom Katynia. 
 
     


3 lutego 2016 - Zasady przebywania Rodziców, Opiekunów oraz osób obcych na terenie szkoły
Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze informuje, że w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 od 8 lutego 2016 r. obowiązują następujące zasady przebywania Dorosłych na terenie szkoły:
 
1.  Wejście na teren budynku szkoły zostanie ograniczone do parteru - strefa rodzica.
 
2. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontrolować będzie w tym czasie pracownik wyznaczony przez Dyrektora. Rodzice i osoby obce mogą wchodzić na teren szkoły po wpisie do ZESZYTU WEJŚĆ. Osoby te proszone będą o podanie celu wizyty. Dozorujący pracownik ma prawo wylegitymować wchodzącego.
 
3.  Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły (np. głośne rozmowy).
 
4.  Prosimy Rodziców o zaniechanie:
 
•  zaglądania do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć,
•  wchodzenia do sal lekcyjnych kiedy odbywają się w nich lekcje,
•  wywoływania nauczycieli na rozmowę podczas trwania lekcji i innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu. 
Dyrektor zabrania takich rozmów podczas wykonywania obowiązku pracy nauczyciela.
 
5. Przed rozpoczęciem zajęć Rodzic/prawny opiekun zostawia dziecko na parterze szkoły (dziecko samodzielnie rozbiera się w szatni i udaje się na zajęcia lekcyjne lub do świetlicy szkolnej).
 
6.  Po zakończeniu zajęć Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko na parterze budynku szkolnego. Na parterze w portierni pracownik ma ZESZYT ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY, w którym odbierający dokonuje wpisu. Rodzic wywołuje dziecko ze świetlicy za pomocą telefonu przy portierni, w świetlicach są monitory na których nauczyciel widzi i identyfikuje rodzica, bądź opiekuna.
Uczniowie po skończonych zajęciach, zgodnie z ustaleniami rodziców, udają się do świetlicy szkolnej lub po ubraniu się schodzą na parter szkoły (powrót do domu samodzielny po wyrażeniu zgody rodzica na piśmie, albo pod opieką rodziców/prawnych opiekunów).
 
7.  Dzieci na terenie szkoły przebywają pod opieką nauczycieli i pracowników szkoły.


Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  >> Strona 9
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-08 22:21:32  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|