Sobota,  24 września 2016 r.imieniny:  Dory, Gerarda, Maryny
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2016/2017
    Plan lekcji
    Ferie zimowe 2016
    Podręczniki szkolne
    Sprawdzian szóstoklasisty
    Historia szkoły
    Tradycje
    Program rozwoju
    Współpraca
    Program wychowawczy
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Erasmus +
    Jędrzychowska Akademia Szans
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Ju jitsu Kobudo
    Kontakt
    BIP
Aktualności

Strona 1  Strona 2  
19 września 2016 - Uwaga Rodzice! Zmiana terminów opłat za obiady
UWAGA: na koniec poprzedniego roku szkolnego z Radą Rodziców ustalono, że od tego roku szkolnego opłaty za obiady będą wnoszone na konto do 25 każdego miesiąca, (wyjątek wrzesień). Brak dokonanych wpłat będzie podstawą do skreślenia z listy obiadowej na następny miesiąc.
W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko dziecka za jaki miesiąc jest wpłata, wielkośc obiadu oraz klasę do której dziecko uczęszcza.
 
Rodzice zobowiązani są w sekretariacie informować osobiście lub telefonicznie o rezygnacji z obiadów z końcem miesiąca, lub zgłosić opóźnienie wpłaty z innych przyczyn losowych w przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy.
½ obiadu dotyczy klas I –III. Cały obiad jest dla uczniów klas IV-VI.


12 września 2016 - Winobranie 2016
10 września - barwny korowód pod hasłem „Kultury świata”. Na to wydarzenie,  przyszły tłumy. Mowa oczywiście o korowodzie winobraniowym, który z roku na rok zaskakuje. Główną ulicą miasta tanecznym krokiem przemaszerował tłum radosnych, uśmiechniętych ludzi, a wśród nich dzieci z naszej szkoły przebrane w stroje w stylu hiszpańskim.  GALERIA ZDJĘĆ


3 września 2016 - Wyjazdy szkoleniowe w ramach projektu “Mobilność Dla Rozwoju Edukacji Szkolnej” programu Erasmus

Podczas wakacji 5 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego odbyło wyjazdy szkoleniowe do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii i na Maltę. Była to nie tylko możliwość do doskonalenia swojego warsztatu, ale również okazja do podpatrzenia jak funkcjonują szkoły w innych krajach Unii Europejskiej. Zagraniczne kursy dostarczyły nauczycielom naszej szkoły wielu pozytywnych wrażeń,  ale przede wszystkim wzbogaciły ich o nowe doświadczenia, nowoczesne narzędzia i metody nauczania. Wyjazdy były dofinansowane w ramach programu Erasmus+  akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej. Dzięki uczestnictwu w projekcie zyskają również uczniowie. Nauczyciele zapowiadają wiele ciekawych zajęć kulturowych, teatralnych, czytelniczych i innych.

 1 września 2016 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września uroczystym apelem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Iwaniec powitała wszystkich uczniów, kadrę nauczycielską i licznie zgromadzonych rodziców życząc  wysokich wyników w nauce i w zachowaniu.Strona 1  Strona 2  
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21 19:24:22  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|