Niedziela,  20 kwietnia 2014 r.imieniny:  Agnieszki, Amalii, Czecha
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Statut
    Kalendarium
    Plan lekcji
    Koła zainteresowań
    Podręczniki szkolne
    Testy szóstoklasisty
    Historia szkoły
    Tradycje
    Program rozwoju
    Współpraca
    Program wychowawczy
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Jędrzychowska Akademia Szans
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Ju jitsu Kobudo
    Kontakt
    BIP
Aktualności

Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  >> Strona 5
16 kwietnia 2014 - Rozstrzygnięcie miejskiego konkursu plastycznego

U przejmnie informujemy, że Miejski konkurs plastyczny ”Jan Paweł II autorytetem w drodze ku przyszłości” został rozstrzygnięty - protokół Konkursu. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników (nie tylko tych nagrodzonych) na uroczyste zakończenie  konkursu plastycznego, które  odbędzie się 24 kwietnia 2014 r.  /czwartek/ o godz. 10:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze. Czeka na Was miła niespodzianka.28 marca 2014 - Podsumowanie konkursów przedmiotowych 2013/2014
25 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014. Podczas uroczystości Lubuski Kurator Oświaty Bogna Ferensztajn oraz Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo wręczyli laureatom stosowne zaświadczenia oraz nagrody książkowe. W gronie laureatów znaleźli się trzej nasi uczniowie: Kamil Doganowski laureat konkursu przedmiotowego z matematyki, Michał Kmiećkowiak i Jakub Mleczko laureaci konkursu przedmiotowego z przyrody. Listy gratulacyjne z nagrodami książkowymi odebrali również przygotowujący ich nauczyciele: Piotr Rudek (nauczyciel matematyki) oraz Jarosław Twaróg (nauczyciel przyrody).
 
           


25 lutego 2014 - Uwaga rodzice! – nowe zasady naboru do klas I i dni otwarte szkoły

 

Dnia 17 marca 2014 r. godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej górze odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły, na który zapraszamy Rodziców przyszłych uczniów.

Od 17 marca do 7 kwietnia 2014 – zbieramy wnioski z prośbą o przyjęcie do szkoły na nowy rok szkolny 2014/2015.

Terminarz naboru dokumentów do szkoły - TUTAJ

Kryteria naboru - TUTAJ
 
Preferowany w naszej szkole jest j. angielski.
 
Wymagane dokumenty rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły (I piętro, s. 105)
 
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO KLAS I
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 
 
18 stycznia 2014 roku, weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r. poz. 7) zwana „Ustawą rekrutacyjną”, która wprowadziła na poziomie ustawowym, nowe zapisy dotyczące rekrutacji w zakresie:
-    kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia;
-    zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w szczególności wskazania hierarchii poszczególnych kryteriów;
-    procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły czy placówki oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.
 
Wprowadzenie w życie wszystkich zapisów cytowanej ustawy, rozłożono w czasie, wskazując na zadania, które mają do zrealizowania poszczególne podmioty biorące udział w postępowaniach rekrutacyjnych.
W roku szkolnym 2014/2015, w zakresie postępowania rekrutacyjnego obowiązują przy przyjmowaniu uczniów do klas I publicznych szkół podstawowych między innymi następujące zasady:
1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie, będą przyjmowane z urzędu (na podstawie zgłoszenia rodzica/ów).
2. Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznej szkoły podstawowej, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej.
Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.


11 lutego 2014 - Wyniki konkursów przedmiotowych

Zakończyły się zawody rejonowe konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie odnieśli duży sukces awansując do zawodów wojewódzkich! Są to:

  • język polski

Barbara Kamieniarz z 6a – opiekun Małgorzata Krystek

  • matematyka

Michał Kmiećkowiak z 6b – opiekun Piotr Rudek

Jakub Mleczko z 6b - opiekun Piotr Rudek

Kamil Doganowski z 6c – opiekun Piotr Rudek

  • przyroda

Stanisław Jaraczewski z 6a – opiekun Jarosław Twaróg

Jakub Mleczko z 6b – opiekun Jarosław Twaróg

Michał Kmiećkowiak z 6b – opiekun Jarosław Twaróg

Uczniom i nauczycielom ich przygotowującym serdecznie gratulujemy!


Strona 1  Strona 2  Strona 3  Strona 4  >> Strona 5
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-16 22:37:08  |Projekt, wykonanie i administracja strony szkoły: Jarosław Twaróg ©|