Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze
 
Środa,  15 sierpnia 2018 r.imieniny:  Marii, Napoleona, Stelii
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Oddział przedszkolny
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Spotkania z rodzicami

                                    SPOTKANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

Termin

Program zebrania - zagadnienia główne

11.09.2017r.
godz. 17:00 (I-III)

12.09.2017r.          

godz. 17:00 (IV-VII)
Zebranie klasowe ogólne

1.         Wybory klasowej rady rodziców - trójek klasowych.

2.         Omówienie kalendarza imprez szkolnych

3.         Zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami  

        regulującymi   życie  szkoły. Zmiany w statucie, WSO -  

        wymagania  edukacyjne.

4.         Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami i usprawiedliwiania 

  nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

5.         Spotkanie z pedagogiem dla klas IV i I

6.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i socjalna w szkole.

7.         Pomoc materialna dla uczniów.

8.         Plany wycieczkowe (klasowe)

 

25.10.2017r.
godz. 17:00 (I-III)

26.10.2017r.          

godz. 17:00 (IV-VII)
Zebranie klasowe

1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.

2.       Sprawy różne.

3.      Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)

4.       Oferta szkoły - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań

5.       Omówienie diagnozy klas I i IV (wstępnej)

6.       Planowanie formy zabawy andrzejkowej.

6.12.2017r.
godz.17:00 (I-III)

7.12.2017r.

Godz.17.00(IV-VII)

Zebranie klasowe

 

1.      Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami przedmiotów w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 – 19.00)

2.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.

 

08.01.2018 (I-III)
godz.17.00

09.01.2018 (IV-VII)
godz.17.00

Zebranie klasowe

 

1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.

2.      Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)

3.       Organizacja zabawy karnawałowej (7/8.02.2018)

 

7.03.2018r.

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY/ DZIEŃ PATRONA

 

14.03.2018 (I-III)
godz.17.00

15.03.2018 (IV - VII)
godz.17.00

Zebranie klasowe

 

1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.

2.       Sprawy różne.

3.      Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)

25.04.2018 (I-III)
godz.17.00

26.04.2018 (IV - VII)
godz.17.00

Zebranie klasowe

indywidualne

1.       Informacje wychowawcy o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.

2.       Sprawy różne.

3.       Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)

23.05.2018 r. (I-III)
godz. 17. 00

22.05.2018 r. (IV-VII)
godz. 17. 00
Zebranie klasowe

1.       Informacja dla Rodziców o przewidywanych ocenach   końcoworocznych i  końcowych i  możliwościach poprawy na zakończenie roku szkolnego ( na kartkach zwrotnych).

2.       Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami w pokoju nauczycielskim (w godzinach 17.45 -19.00)

13.06.2018 r.

Godz.17.00

 1.  Zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnychOstatnia aktualizacja: 2018-07-03 08:34:20  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|