Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze
 
Środa,  15 sierpnia 2018 r.imieniny:  Marii, Napoleona, Stelii
MENU
Tradycje
    Ceremoniał szkolny
    Konkurs miejski
    Konkurs wiedzy o patronie
    Konkurs Legendy Lubuskie
    65-lecie szkoły
    70-lecie szkoły
    Festyn szkolny
Strona główna » Tradycje » Konkurs miejski
» Wniosek o patronat
» Regulamin konkursu
» Protokół z posiedzenia jury edycji konkursu


Regulamin konkursu

„Jan Paweł II autorytetem w drodze ku przyszłości”
 
Edycja VII
 
„Jan Paweł II papieżem rodziny”
 
                                            
 
 
 
Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 8 im. J. Brzechwy
                      ul. Kąpielowa 7
                      65-385 Zielona Góra
                      tel. (0 – 68) 324-89-14
 
1.      Celem konkursu jest:
-          tworzenie warunków do prezentacji twórczości literackiej i artystycznej młodzieży;
-          upowszechnianie wiedzy o życiu i nauce Jana Pawła II;
-          rozwijanie wrażliwości dziecka przez refleksję nad słowami Jana Pawła II;
-          kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań poprzez twórczość;
-          inspirowanie twórczości nauczycielskiej nauką Jana Pawła II.
 
2.      Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i będzie przeprowadzony równolegle w dwóch kategoriach wiekowych:
I – konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI;
II – konkurs literacki dla uczniów klas IV – VI.
 
3.      Zasady uczestnictwa w konkursie:
 
1)      Tematem prac plastycznych jest „Nasza rodzinna codzienność”.
2)      Prace tylko indywidualne (nie zespołowe)
3)      Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły, telefon/fax. oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana)
4)      Prace plastyczne
·         technika dowolna;
·         format pracy - minimum A4.
 
5)      Prace literackie (klasy IV – VI)
·         Dowolna forma wypowiedzi pisemnej (pamiętnik, dziennik, list, opowiadanie) z refleksją na temat „Rodzina – źródło siły i miłości”
·         na końcu każdej pracy powinny znaleźć się bibliografia (imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania) zawierająca wszystkie wykorzystane źródła także internetowe (adres strony internetowej).
 
4.      Terminarz konkursu:
-        Prace należy przesyłać do dnia 07 maja 2013 r., na adres Szkoły Podstawowej nr 8.
-        Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce dnia 16.05.2013 r.
-        Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18.05.2013 r.
 
5.      Prace oceni komisja i przyzna nagrody i wyróżnienia. Wręczone zostaną także nagrody specjalne przyznane przez patronów konkursu.
 
6.      Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej szkoły.
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
 
 
 
 
Karta zgłoszenia
 
1.     Nazwa i adres szkoły zgłaszającej prace:......................................................
..........................................................................................................................
2.     Nazwisko i imię uczestnika (klasa) :............................................................
............................................................................................................................
3.     Kategoria i tytuł pracy:..................................................................................
4.     Opiekun ucznia:............................................................................................
 
 
 
......................................................                                   ..................................................
Miejscowość i data                                                                                 Dyrektor szkoły


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-03 08:34:20  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|