Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze
 
Wtorek,  14 sierpnia 2018 r.imieniny:  Alfreda, Maksymiliana, Selmy
MENU
    Strona główna
    Historia aktualności
    Kadra szkoły
    Statut
    Regulamin Uczniowski
    Kalendarium
    Nabór na rok szk. 2018/2019
    Plan lekcji
    Dziennik elektroniczny
    Zajęcia pozalekcyjne
    Podręczniki szkolne
    Programy nauczania
    Konkursy przedmiotowe
    Historia szkoły
    Tradycje
    Współpraca
    Program profilaktyczno - wych.
    PSO
    Spotkania z rodzicami
    Rada Rodziców
    Inne informacje dla rodziców
    Oddział przedszkolny
    Świetlica szkolna
    Obiady
    Program - "Owoce w szkole"
    Multimedia szkoły
    Współpraca międzynarodowa
    SKO
    Wyrównywanie szans eduk.
    Kontakt
    Inspektor danych osobowych
    BIP
Strona główna » Podręczniki szkolne

 
 
Podręczniki szkolne
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA BRZECHWY W ZIELONEJ GÓRZE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 

 
 
Uczniowie wszystkich klas otrzymują podręczniki i ćwiczenia nieodpłatnie w szkole, z wyłączeniem podręczników do nauki religii (które należy zakupić).  
 
Podręczniki do religii na rok szkolny 2017/2018
 
klasa
tytuł
wydawnictwo
Nr dopuszczenia
1
 Żyjemy w Bożym świecie 1. Religia. Podręcznik. Szkoła podstawowa 
 
Wydawnictwo Jedność
AZ-11-01/12-KI-1/12 
2
Idziemy do Jezusa 2. Podręcznik do religii. Szkoła podstawowa
 
Wydawnictwo Jedność
 
AZ-1-01/12-KI-3/12
3
Jezus jest z nami 
red. J. Czerkawski, E. Kondrak,
Wydawnictwo Jedność
 
AZ-13-01/12-KI-4/13 
4
"Miejsca pełne BOGActw" Podręcznik do nauki religii z ćwiczeniami
 
Wydawnictwo Jedność
 
AZ-21-02/12-KI-1/12
5
"Spotkania uBOGAcające" Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej z ćwiczeniami
 
Wydawnictwo Jedność
 
AZ-21-02/12-KJ-1/12
6
„Tajemnice Bogatego życia” 
 
Wydawnictwo Jedność
 
AZ-2-02/12
7
Klasa VII (była I gimnazjum) "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa"
 
Wydawnictwo Jedność
 
Nr AZ-31-01/13-KI-3/13
 
 

Klasy I-III

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

 

 

 

 

Podręczniki do klasy IV

 

Przedmiot
Tytuł
wydawnictwo
Nr dopuszczenia podręcznika
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO
 
Wczoraj i dziś. Klasa 4
Podręcznik i ćwiczenia do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej
 
NOWA ERA

877/1/2017
 
JĘZYK POLSKI
 
  Słowa na start! Klasa 4,
Podręcznik i ćwiczenia do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe
NOWA ERA
907/1/2017
MATEMATYKA
 
„Matematyka z kluczem”
Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
NOWA ERA

875/1/2017
157/1/2012/z2/2014
PRZYRODA
 
 
„Tajemnice przyrody”
Podręcznik  i ćwiczenia do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
NOWA ERA

863/2017
 
 
MUZYKA
 
 
Lekcja muzyki 
Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
NOWA ERA

589/1/2012/2015
 
PLASTYKA
 
 
„Do dzieła!”
Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
903/1/2017
JĘZYK ANGIELSKI
 
English Class POLAND 4
Podręcznik i ćwiczenia
Pearson
840/1/2017
TECHNIKA
 „Jak to działa?” 
Podręcznik dla klasy czwartej
 
NOWA ERA
295/2010/2014
 
 
INFORMATYKA
Lubię to! Klasa 4
Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
847/1/2017

 

Podręczniki do klasy V
 
Przedmiot
Tytuł
wydawnictwo
Nr dopuszczenia podręcznika
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO
 
„Wczoraj i dziś”
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej 
NOWA ERA

443/2/2013/2015
 
JĘZYK POLSKI
 
Język polski 5. Między nami. Podręcznik Zeszyt ćwiczeń
GWO
445/2/2013/2015
MATEMATYKA
 
„Matematyka z kluczem”
Podręcznik i ćwiczenia do matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Część 1 i 2
 
NOWA ERA

157/3/2012/z1/2015
157/2/2012/z1/2015
PRZYRODA
 
 
 
„Tajemnice przyrody”
Podręcznik i ćwiczenia do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej
NOWA ERA
399/2/2013/2015
 
MUZYKA
 
 
I gra muzyka 
Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
569/2012/2015
PLASTYKA
 
 
„Do dzieła!”
Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
326/2/2011/2015
JĘZYK ANGIELSKI
 
 
Discover English 2
Pearson
402/3/2011/2015
TECHNIKA
 „Jak to działa?” 5
Podręcznik
NOWA ERA

295/2/2010/2015
 
INFORMATYKA
Lubię to! Klasa 5
Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
729/2/2016
 
Podręczniki do klasy VI
 
Przedmiot
Tytuł
wydawnictwo
Nr dopuszczenia podręcznika
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO
 
„Wczoraj i dziś”
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6 szkoły podstawowej Zeszyt ćwiczeń
NOWA ERA

443/3/2014/2015
 
JĘZYK POLSKI
 
Język polski 6. Między nami. Podręcznik Zeszyt ćwiczeń cz1 i 2
GWO
445/3/2014
MATEMATYKA
 
„Matematyka z kluczem”
Podręcznik do matematyki dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część 1 i 2
Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy
NOWA ERA

157/4/2011
 
PRZYRODA
 
 
 
„Tajemnice przyrody”
Podręcznik I ĆWICZENIA do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej
NOWA ERA

399/3/2014
 
 
MUZYKA
 
 
I gra muzyka  6
Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
569/2012/2015
PLASTYKA
 
 
„Do dzieła!”
Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
326/3/2011/2015
 
 
JĘZYK ANGIELSKI
 
 
Discover English 3
Pearson
402/4/2011/2015
INFORMATYKA
 
 
 
Lubię to! Klasa 6
Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowe
NOWA ERA
729/3/2017
TECHNIKA
„Jak to działa?” 6
Podręcznik
 
NOWA ERA

295/3/2010/2016
 
 

Podręczniki do klasy VII

 
Przedmiot
Tytuł
wydawnictwo
Nr dopuszczenia podręcznika
HISTORIA I
SPOŁECZEŃSTWO
 
Wczoraj i dziś. Klasa 7
Podręcznik i ćwiczenia do historii dla szkoły podstawowej
NOWA ERA

877/4/2017
 
JĘZYK POLSKI
 
NOWE Słowa na start! 7
Podręcznik I ĆWICZENIA do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
907/4/2017
MATEMATYKA
 
Matematyka z kluczem. Klasa 7.
Podręcznik I ĆWICZENIA do matematyki dla szkoły podstawowej
 
NOWA ERA
875/4/2017
BIOLOGIA
 
 
 
Puls życia. Klasa 7
Podręcznik I ĆWICZENIA do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA

844/4/2017
 
CHEMIA
 
 
Chemia Nowej Ery
Podręcznik i ćwiczenia do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA

785/1/2017
 
FIZYKA
Spotkania z fizyką
Podręcznik i ćwiczenia do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA
885/1/2017
GEOGRAFIA
Planeta Nowa
Podręcznik i ćwiczenia do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA
906/3/2017
INFORMATYKA
Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA
847/4/2017
 
MUZYKA
Lekcja muzyki
Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA

852/4/2017
 
PLASTYKA
 
„Do dzieła!”
Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA

903/4/2017
 
JĘZYK ANGIELSKI
 
English Class POLAND B1
Książka ucznia I ćwiczenia
PEARSON
840/5/2017
JĘZYK NIEMIECKI
Meine Deutschtour
Podręcznik i ćwiczenia do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
NOWA ERA
838/1/2017

Klasa
Podręcznik
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia podręcznika
1
Oto ja
MAC
803/1/2017
New English Adventure 1
PEARSON
819/1/2017
2
Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej
I ćwiczenia
JUKA
721/3/2015
New English Adventure 2
PEARSON
680/2/2015
3
Podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej
I ćwiczenia
JUKA
 
721/4/2016
 
English Adventure 3.
PEARSON
680/3/2015Ostatnia aktualizacja: 2018-07-03 08:34:20  |Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody zabronione! ©|